WEBINÁŘ

Akcelerujte IT inovace pomocí Microsoft Azure a F5/NGINX

Jdete do cloudu nebo plánujete to? Nevíte si rady s komplexností provozování aplikací z více prostředí? Digitální transformace, přechod k softwaru, Dev-Ops a automatizovanému způsobu práce se staly klíčovými body IT strategií organizací. Důvody: Snížit složitost, zkrátit čas uvedení nových služeb na trh, zvýšit návratnost investic a ve finále zjednodušit život firmám a státním organizacím.

Cloud je jedním z účinných nástrojů digitální transformace a poskytuje bezprecedentní flexibilitu škálování. Každá aplikace, aby korektně fungovala, potřebuje také aplikační služby – Loadbalancing, SSL offload, Web aplikační FW, Anti-bot, API GW, Kubernetes Ingress Controller pro kontejnerová prostředí, atd.

Připojte se na webinář a dozvíte se:

  • Výhody provozování aplikací z veřejného cloudu, konkrétně z Microsoft Azure.
  • Benefity platformy Azure Container pro rychlou adopci architektury kontejnerů / mikroslužeb.
  • Výhody využívání stejných aplikačních služeb of F5 a NGINX v multi-cloud prostředí.
  • Jak zajistit stejnou úroveň zabezpečení aplikací v on-premu i v cloudu
  • Jak automatizovat pomocí CI/CD pipeliny, API volání a cloudových templatů (nasazování aplikací, aplikačních služeb a podkladové infrastruktury) z cílem eliminovat komplexitu.
  • Benefity integrované architektury řešení Microsoft Azure a F5/NGINX.

Uvádějící

Jiři Doubek
Solution Engineer,
F5 Networks

Solution Engineer, přes deset let se podílí na implementacích a návrhu řešení postavených na technologiích společnosti F5 on-prem, v privátních a veřejných cloudech.

Miroslav Kubovčík
Cloud Solution Architect,
Microsoft

Cloud Solution Architect, viac ako 17 rokov pracujúci v poločnosti Microsoft na technických pozíciach. Úzko spolupracuje s väčšími vývojárskymi spoločnosťami na adopcii cloudových technológií v softvérových produktoch. Vo voľnom čase zanietený cykloturista a IoT záhradkár.

Děkujeme za Vaší registraci. V krátké době Vám pošleme potvrzení o registraci prostředníctvím emailu.